Aksjesparekonto i VPS – for fondsforvaltere og distributører

En VPS-konto er det naturlige grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS har tilrettelagt for en mest mulig effektiv etablering av tilhørende VPS-konto (ASK-konto) for kundene. Gjennom tilpasninger av eksisterende tjenester har VPS tilrettelagt for enkelt opprettelse av en VPS-konto for aksjesparing og overføring av dagens aksjer og aksjefond til denne. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer en sentral skatteberegnings- og rapporteringsmodul, samt et selvbetjeningskonsept for investorer ved bruk av VPS Investortjenester.

Fund Services

Fund Services er en løsning for andelseierregistrering og oppgjør bygget for å effektivisere fondsadministrasjon. Fund Services inneholder funksjonalitet for å administrere fond, andelseierregister, inkludert er også full ordrehistorikk, ordre- og oppgjørsprosessering og rapportering.

Fund Distribution Services

VPS har flere tjenester som hjelper deg å distribuere fond på en kostnadseffektiv måte. Gjennom VPS’ nettverk kan distributører og fondsforvaltere oppnå full STP på registrering og oppgjør av fondsordre.

VPS Andelseiermøte

VPS tilbyr fondsforvaltere en enkel og effektiv løsning for å bistå med gjennomføring av andelseiermøter. Ved hjelp av VPS Andelseiermøte er det enkelt å melde seg på, delta, avgi fullmakt og forhåndsstemme.

Fund Tax and Compliance Services

Fondsbransjen er stadig berørt av nye lover og reguleringer. VPS tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe fondsforvaltere å møte lovpålagte krav. Ved å benytte VPS som strategisk partner er du sikret løsninger som hjelper deg å møte lovmessige krav på en kostnadseffektiv måte også i fremtiden.

Fondstorget

Fondstorget.no er en ny tjeneste fra VPS hvor privatpersoner tilbys en enkel tilgang til kjøp av fondsandeler direkte fra forvaltningsselskapene. I tillegg får man en nøytral oversikt og sammenligning av fond på tvers av forvaltningsselskaper. Tjenesten er tilgjengelig via en webside for desktop (PC/Mac) og en applikasjon for nettbrett og mobiltelefon (IOS og Android).