En VPS-konto er det naturlige grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS har tilrettelagt for en mest mulig effektiv etablering av tilhørende VPS-konto (ASK-konto) for kundene. Gjennom tilpasninger av eksisterende tjenester har VPS tilrettelagt for enkelt opprettelse av en VPS-konto for aksjesparing og overføring av dagens aksjer og aksjefond til denne. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer en sentral skatteberegnings- og rapporteringsmodul, samt et selvbetjeningskonsept for investorer ved bruk av VPS Investortjenester.

ASK-konto i VPS

VPS leverer en dedikert VPS-konto merket «ASK» hvo VPS-registrerte børsnoterte aksjer og aksjefond kan inngå.

ASK-konto i VPS Depotregister

For forvaltningsselskap/distributører som ønsker å tilby norske og europeiske aksjefond i forbindelse med en aksjesparekonto tilbyr VPS å opprette ASK-konti i VPS depotregisterløsning. Dette er en tjeneste for føring av andelseierregister eller depotkonti uten at VPS-registrering av det aktuelle fondet er nødvendig.

Pengekonto

En aksjesparekonto består av ett eller flere verdipapirdepoter og en ikke-rentebærende pengekonto. For at VPS skal kunne foreta korrekt skatteberegning har VPS behov for informasjon om saldo og alle transaksjoner fra pengekontoen.

Skatteberegning og -rapportering

VPS tilbyr en total løsning for aksjesparekonto fra VPS som inkluderer skatteberegning og tilhørende rapportering til skattemyndighetene.

Selvbetjeningsløsninger

VPS’ konsept rundt selvbetjening av aksjesparekontoen for investorer er basert på VPS Investortjenester. Her får investor få løpende oversikt over sin aksjesparekonto. Løsningen kan brandes med deres farger og logo, og kan integreres med deres eksisterende kundeportal via «single sign on», eller med BankID som innlogging.