En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

ASK-konto i VPS

VPS leverer en dedikert VPS-konto merket «ASK» hvo VPS-registrerte børsnoterte aksjer og aksjefond kan inngå.

ASK-konto i VPS Depotregister

For forvaltningsselskap/distributører som ønsker å tilby norske og europeiske aksjefond i forbindelse med en aksjesparekonto tilbyr VPS å opprette ASK-konti i VPS depotregisterløsning. Dette er en tjeneste for føring av andelseierregister eller depotkonti uten at VPS-registrering av det aktuelle fondet er nødvendig.

Pengekonto

En aksjesparekonto består av ett eller flere verdipapirdepoter og en ikke-rentebærende pengekonto. For at VPS skal kunne foreta korrekt skatteberegning har VPS behov for informasjon om saldo og alle transaksjoner fra pengekontoen.

Skatteberegning og -rapportering

VPS tilbyr en total løsning for aksjesparekonto fra VPS som inkluderer skatteberegning og tilhørende rapportering til skattemyndighetene.

Selvbetjeningsløsninger

VPS’ konsept rundt selvbetjening av aksjesparekontoen for investorer er basert på VPS Investortjenester. Her får investor få løpende oversikt over sin aksjesparekonto. Løsningen kan brandes med deres farger og logo, og kan integreres med deres eksisterende kundeportal via «single sign on», eller med BankID som innlogging.