Fondsbransjen er stadig berørt av nye lover og reguleringer. VPS tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe fondsforvaltere å møte lovpålagte krav. Ved å benytte VPS som strategisk partner er du sikret løsninger som hjelper deg å møte lovmessige krav på en kostnadseffektiv måte også i fremtiden.

 

Garanti for riktig registrering av dine verdipapirer

I Fund Services tilbys Fondsforvaltere mulighet for å registrere beholdninger til alle andelseiere i et nøytralt verdipapirregister. En VPS-konto kan pantsettes som sikkerhet, for eksempel som sikkerhet for et lån. VPS har konsesjon fra norske myndigheter til å drive et verdipapirregister, og aktiviteten er underlagt strenge sikkerhetsregler.

 

Kvalitetssikret informasjon

For å sikre kvaliteten på informasjonen i andelseierregisteret og i alle tilknyttede applikasjoner tilbyr VPS å holde grunndata knyttet til offentlige registre oppdatert til enhver tid. Dette inkluderer blant annet validering av postnummer og skattekoder. VPS tilbyr også tjenester for validering og oppdatering av adresseinformasjon mot tilgjengelige offentlige registre i Norge og Sverige.

 

Skatterapportering

VPS tilbyr skatterapporteringstjenester til andelseiere og skattemyndigheter i henhold til lokale lover som gjelder i Norge, Sverige eller Finland. VPS beregner skatt for investorer og distribuerer skatterapporter for å forenkle skatterapportering for både fondsforvaltere og andelseiere. Tjenesten omfatter også tilleggsrapportering til ligningsmyndighetene hvis det trengs.

 

Sporbarhet

All informasjon som er registrert i Fund Services har et komplett sett med sporingsinformasjon, inkludert tidsstempler. Alle transaksjoner og endringer i registeret blir registrert, og er lett tilgjengelig for rapportering og kontroll.

 

4-øyne

Hovedfunksjonene i Fund Services kan, hvis fondsforvalteren ønsker, brukes med 4-øyne prinsippet. Regler for disse funksjonene er implementert enten på fondsnivå eller fondsforvalternivå.

 

Statistikk og rapportering

VPS tilbyr standard verktøy for rapportering til offentlige organer og bransjeorganisasjoner i henhold til norske og svenske krav.