VPS tilbyr fondsforvaltere en enkel og effektiv løsning for å bistå med gjennomføring av andelseiermøter. Ved hjelp av VPS Andelseiermøte er det enkelt å melde seg på, delta, avgi fullmakt og forhåndsstemme.

Tjenesten forenkler de administrative oppgavene ved andelseiermøter. Forvaltningsselskapet gis støtte frem til gjennomføring av møtet, og kan ta ut resultater og rapporter etter at møtet er avholdt.

 

Løsningen omfatter funksjonalitet for:

 • opprettelse av nytt andelseiermøte
 • opprettelse av saksliste
 • innkalling til møte
 • elektronisk påmelding
 • forhåndsstemming
 • avgivelse av fullmakt
 • registrering av resultat
 • uttak av rapporter

Andelseierregisteret danner grunnlag for hvem som er stemmeberettiget og hvor stor andel de kan stemme for.

VPS sender møteinnkalling til de som har e-postadresse registrert i VPS Investortjenester. VPS kan også sende ut lister med informasjon som fondsforvalter kan benytte for utsendelse til andelseiere som ikke har e-postadresse registrert i VPS.

Det dannes et unikt referansenummer med tilhørende PIN-kode for hver andelseier. Denne benyttes som referanse for andelseiermøtet. Påmelding til andelseiermøtet kan enten skje via VPS Investortjenester eller via en link som kan legges ut på forvaltningsselskapets nettside. Ved påmelding via forvalterens nettside benyttes tilsendte referansenummer og PIN-kode.

Fondsforvalteren har i påmeldingsperioden oversikt over hvem som er påmeldt, har avgitt fullmakt eller forhåndsstemt, samt resultatet av forhåndsstemmene. Etter andelseiermøtet kan fondsforvalter oppdatere avstemmingsresultatene, samt ta ut protokoll som viser resultatet fra avstemmingen.

 

VPS Andelseiermøte består av følgende moduler:

 • VPS Andelseiermøte – Benyttes av fondsforvaltningsselskap. Inneholder administrasjon av andelseiermøte, inkludert etablering av nye møter, informasjon til andelseiere, lister og spørringer.
 • Påloggingsmodul – Benyttes av andelseiere som ikke har tilgang til VPS Investortjenester. Inneholder løsning for å melde seg på, avgi fullmakt eller forhåndsstemme på et andelseiermøte. Link til modulen kan legges på fondsforvalterens nettside.
 • VPS Investortjenester – Benyttes av andelseier. Andelseierne får informasjon om møtet i sin elektroniske postkasse. Her finnes blant annet innkalling til andelseiermøtet og årsrapporter. Andelseieren kan melde seg på, avgi fullmakt eller forhåndsstemme.

 

VPS Andelseiermøte kan benyttes både av fondsforvaltere som har andelseierregisteret ført i VPS og for andelseierregistre fra andre tekniske løsninger.