Aksjesparing er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer. Tjenesten skal bidra til å senke terskelen for å spare i aksjer ved å fokusere på langsiktig sparing.

Verdipapirforetak som benytter seg av Aksjesparing får mulighet til å tilby investorer en enkel og effektiv metode for å spare jevnlig i enkeltaksjer. For å etablere spareavtaler i enkeltaksjer tilbyr VPS to moduler i Aksjesparing.

Administrasjonsmodul

I denne delen av tjenesten kan verdipapirforetak enkelt administrere det utvalg av aksjer, ETN-er og ETF-er som investor kan velge til sin spareavtale. Modulen inneholder funksjonalitet for å:

  • etablere spareprogram
  • administrere utvalg av verdipapirer som skal tilbys
  • bistå investor ved endring av spareavtale
  • gjennomføre månedlige tildelinger av aksjer

 

Investormodul

Her kan investorer opprette og administrere spareavtaler i enkeltaksjer. Investormodulen kan enkelt integreres i verdipapirforetakets nettbank eller hjemmeside. Modulen inneholder funksjonalitet for å:

  • etablere spareavtale i enkeltaksjer
  • vise detaljer for den enkelte spareavtale
  • endre spareavtale
  • vise oversikt over egne spareavtaler

En investor kan opprette inntil tre spareavtaler med inntil fem aksjer i hver spareavtale. Investor vil få tilsendt e-postkvittering ved opprettelse, endring eller avslutning av en spareavtale. I tillegg sendes endringsmelding med oversikt over alle transaksjoner. Investormodulen i Aksjesparing vil være tilgjengelig via tilbyders nettbank eller hjemmeside.