GF Custody tilbys lokale forvaltere for å forenkle deres arbeid med å avholde generalforsamlinger. For at utenlandske investorer enklere skal kunne utøve sin stemmerett, tilbyr VPS en effektiv løsning for å omregistrere investors forvalterregistrerte aksjer og registrere stemmeinstruks.

Løsningen gir oversikt over generalforsamlinger i selskaper som bruker VPS Generalforsamling. Basert på stemmeinstruksene forvalter mottar fra investor, via SWIFT-meldinger eller på annen måte, kan forvalter enkelt omregistrere fra forvalterkonti til individuelle VPS-konti og registrere stemmeinstruks til en fullmektig. Løsningen inneholder også mulighet for opprettelse av ny, individuell VPS-konto der dette ikke finnes fra før.

Etter at generalforsamlingen er avholdt, sørger systemet for at aksjene automatisk blir tilbakeført til den opprinnelige forvalterkontoen på en dato som forvalter har bestemt på forhånd.

Kort om GF Custody:

  • web-basert tjeneste som effektiviserer og automatiserer forvalters arbeid ved utenlandske investorers utøvelse av stemmerett i VPS-registrerte selskaper
  • utviklet for å forene prosessene til forvalter og oppdragseier av generalforsamlingen slik at risiko reduseres og sluttinvestors verdipapirer i minst mulig grad er fastlåst
  • inneholder funksjonalitet for opprettelse av investorkonto, flytting av beholdning, registrering av stemmeinstruks, tilbakeføring av beholdning og avslutning av investorkonto
  • funksjonalitet for direkte importering av egne data (filopplasting)