Vi lanserer VPS Client onboarding, en tjeneste for selvbetjent kunde- og kontoopprettelse. Tjenesten imøtekommer utfordringer knyttet til en trygg og effektiv prosess for å åpne et kundeforhold med en aksje- eller fondskonto. Ved å automatisere dette, gjør vi hverdagen enklere både for våre kontoførere og for investorene.

Den fleksible løsningen er godt integrert med aksjesparekonto og fondshandel, og investor vil derfor være selvbetjent også i forhold til de mest brukte spareløsningene.

Tjenesten inkluderer

  • VPS Client onboarding rammeverk
  • Bredt utvalg kontotyper
  • Henting av kundeopplysninger fra folkeregisteret
  • Validering av bankkonto mot KAR-registret
  • Signering av vilkår og avtale med BankID
  • Arkivering av avtale
  • Registrering av FATCA/CRS opplysninger
  • KYC compliance
  • Kvittering på opprettet konto via ISO-melding

Modulene kan settes sammen etter behov for hver enkelt kontofører.

VPS Client onboarding – tilrettelegger for enkel sparing.