Tegningsklienten forenkler arbeidet med emisjoner og videresalg både for investorer og tegningssteder ved at prosessen foregår helt uten faks- eller postforsendelser. Tjenesten kan enkelt legges ut på selskapets og/eller tegningsstedets hjemmesider.

Tegningsklienten kan benyttes av alle investorer som har en VPS-konto og den kan gjøres tilgjengelig i VPS Investortjenester.

Investorer kan ved behov selv åpne en ny VPS-konto via Tegningsklienten. Denne kontoen vil imidlertid være sperret for salg inntil investor har legitimert seg hos sin kontofører.

Fordeler for aksjonærene:

  • Enkel tegning via Internett.
  • Lett tilgjengelig informasjon om emisjonen.

 

Brukere av VPS Investortjenester kan i tillegg:

  • Foreta tegningen direkte i VPS Investortjenester.
  • Få oppdatert status for tegningen.
  • Endre eller annullere tegningen før megler har godkjent den.
  • Få oversikt over alle emisjoner og videresalg som er i tegningsperiode og som det er mulig å tegne i via internett.
  • Se historisk oversikt over egne aksjer som er tildelt i tidligere emisjoner og videresalg.

 

Ansatte-emisjoner

Tegningsklienten er et godt og sikkert hjelpemiddel ved ansatte-emisjoner. VPS tilbyr sikkerhetsmoduler for verifisering og mulighet for «single sign-on» som kan kobles til selskapets eget intranett. I slike tilfeller er det kun de som kommer fra bedriftens intranett som får tilgang til tegning i den aktuelle emisjonen. Siden brukeren er verifisert på forhånd ved ansatte-emisjoner, er det mulig å åpne en ny VPS-konto uten at den blir sperret.

 

For tegningsstedet

For å kunne benytte seg av de fordeler som Tegningsklienten gir, må tegningsstedet være tilknyttet VPS Foretak.

Tegningene skjer online og tegningsstedet har ansvar for å godkjenne, avvise eller tilsidesette tegningene. Godkjenning kan gjøres for hver enkelt tegning, eller samlet for flere tegninger.