VPS Investor Services (VPS IS) gir deg tilgang til våre tjenester for administrasjon av investorer og deres konti. VPS IS kan bygges ut med tilleggstjenester som gir mulighet for økt service og et større tjenestespekter for deg som kontofører. Alle tilleggsfunksjonene er bygget som en naturlig utvidelse av basispakken.

 

Basispakken inneholder:

Kunde- og kontoadministrasjon

  • Administrasjon og vedlikehold av kunde- og kontoopplysninger
  • Rettigheter og fullmakter
  • Autorisasjon til VPS Investortjenester

 

Beholdning / overføring

  • Informasjon om kundens beholdninger
  • Transaksjonsoversikter
  • Oversikt over avkastning (renter og utbytte)
  • Funksjonalitet for å overføre beholdninger

 

Generell administrasjon

  • Opplysninger om rente- og egenkapitalpapirer, samt utstederne av disse
  • Masseregistrering av overførsler og avslutning av VPS konti
  • Mal for rettigheter som benyttes ved opprettelse av mange like rettigheter

 

Tilleggstjenester:

4 Øyne gir deg økt sikkerhet og reduserer risikoen for feil ved å tilrettelegge enkelte transaksjoner for
kontroll fra en annen bruker.

Verdipapirhandel er en tjeneste for administrasjon, distribusjon og salg av fond.

FAKTBasis hjelper kontofører med å danne grunnlag for å fakturere investorer. Tjenesten teller transaksjoner, rettigheter, overføringer og fullmakter for den enkelte investoren. I tillegg kan man legge inn andre tjenester som skal faktureres.

Rapporter er en tjeneste hvor man kan ta ut oversikter over kunder med beholdning i et spesifisert verdipapir, konti uten beholdning eller en samlet oversikt over alle VPS-konti.

Investormeldinger gir kontofører mulighet til å se og hente ut endringsmeldinger og årsoppgaver for investorer.