Kunden kan søke seg frem til tjenesten gjennom en nettleser på adressen www.fondstorget.no. Kunden blir da dirigert til fondstorgets førsteside.
 
Fondstorget forside
 

På forsiden blir kunden presentert for en liste over de 10 fondene som scorer høyest på forskjellige parametere (default er avkastning siste). Siden inneholder også en graf som viser utviklingen av hovedindeksen på Oslo Børs og en feed med fondsrelaterte nyheter fra E24/Dine Penger.

Ved å klikke på kjøp utenfor hvert enkelt fond blir kunden dirigert videre til en innlogging side der kunden via bank ID kan logge seg inn til en kjøpsside skreddersydd for det enkelte forvaltningsselskap. Utenfor hvert enkelt fond kan kunden klikke på ikonet markert med i og får da opp fondskortet fra Morningstar med detaljert informasjon om det enkelte fondet.

Fondsliste

Kunden kan videre klikke på knappen fondsliste for å komme til en ny side der alle fond på fondstoget blir presentert i en listet oversikt. Kunden kan også på denne siden klikke kjøp for hvert fond og blir deretter dirigert til å logge inn mot det aktuelle forvaltningsselskap.
 
Fondstorget fondsliste

 

 

Kjøp fond

Ved klikk på kjøp fond knappen utenfor hvert fond blir kunden dirigert videre til en innloggingsside. Siden er fortsatt en del av Fondstorget sidene og inneholder en logg inn vinduet til Nets. Etter å ha logget seg inn ved bruk av fødselsnummer, Bank-ID, engangskode og personlig passord blir kunden routet videre til en kjøpsside som har logoen til det aktuelle fonds forvaltningsselskap.

På siden Kjøp fond, blir kunden presentert for omkostningene knyttet til fondskjøpet. Kunden blir bedt om å fylle inn et kjøpsbeløp som er høyere enn minimumsbeløpet som er oppgitt på siden.