VPS Investortjenester gir investoren full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan brukeren følge utviklingen i sin VPS-portefølje.

VPS Investortjenester er i dag tilgjengelig gjennom de fleste norske banker, fondsforvaltere og verdipapirforetak. Gjennom et større fornyelsesprogram vil samtlige tjenester bli oppgradert i tiden fremover. I tillegg vil det komme helt nye tjenester.

 VPS_Investortjenester_illustrasjon

Hva er nytt?

  • Ny plattform og arkitektur for selvbetjeningsløsninger
  • Nytt design med moderne brukeropplevelser
  • Tilpasning til alle skjermflater (datamaskin, mobil og nettbrett)
  • Beholdningsoversikt med grafiske fremstillinger og avkastningsberegninger
  • Transaksjonsoversikt med alle transaksjonsdetaljer
  • Historikk lenger tilbake i tid (både for beholdninger og transaksjoner)
  • Informasjon og markedsdata for alle VPS-registrerte verdipapirer
  • Bedre eksport- og søkemuligheter

VPS Investortjenester består av basistjenester som er tilgjengelig for alle investorer.  Videre kan kontoførere og utstedere velge å ta i bruk ulike tilleggstjenester.

 

Basistjenester

Tjenester alle investorer har tilgang til uavhengig av kontofører.

Beholdningsoversikten  gir investor oversikt over sine aksjer, fondsandeler, obligasjoner og andre verdipapirer. Man kan se på én konto for seg, eller alle under ett. Her finnes også beregnet gevinst eller tap på hver beholdning.

Transaksjonsoversikten  viser investorens transaksjoner straks de er registrert i VPS.

Postkassen  fungerer som et elektronisk arkiv med endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.

Konto- og personopplysninger  viser detaljer om opplysninger på VPS-konti som bl.a. adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer og e-postadresse.

Eksport av data og gode søkemuligheter er en del av våre basistjenester.

 

Tilleggstjenester

Tjenester kontofører kan velge å tilby investorene.

Aksjesparekonto gir investoren løpende ovesikt over innskudd, beholdninger og transaksjoner på aksjesparekontoen.

Fondshandel  gir kundene mulighet til å handle fond og etablere spareavtaler, uttaksavtaler og bytteavtaler.

Overførsel gir mulighet for å flytte aksjer og fond mellom egne VPS-konti.

Kontoopprettelse lar investorer opprette VPS-konto selvbetjent.

Verdipapirinformasjon med detaljer om alle VPS-registrerte verdipapirer.

VPS Aksjesparing hvor ansatte kan følge sparingen i eget selskap.

Utvidet innsyn  lar investoren se beholdning og transaksjonsoversikt på VPS-konti som disponeres, som f.eks. barns konti.

 

Selskapstjenester

Tjenester som utstederne kan velge å tilby investorene.

Emisjoner med oversikt over pågående emisjoner og videresalg, tegninger og tildelinger.

Generalforsamling /andelseiermøte /obligasjonseiermøte med tilhørende innkalling, påmelding, stemmefullmakt og forhåndsstemming.

Foretakshendelser (Corporate actions) gir informasjon om hvilke foretakshendelser som er foretatt i investorens verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner og fisjoner.

 

Egen grafisk profil (stylesheet)

VPS Investortjenester kan tilpasses med ulike stilsett slik at den passer med kontoførers grafiske profil.

VPS_Investortjenester_illustrasjon2