Aksjeselskaper bruker store summer hvert år på å trykke opp og distribuere forskjellige typer dokumenter. Elektroniske rapporter er en sikker måte for selskapet å kommunisere raskt og rimelig med sine aksjonærer.

Elektroniske rapporter gir bedrifter anledning til å foreta utsendinger av all informasjon til aksjonærene fra ett sted. Aksjonærer som har sagt JA til å motta elektroniske rapporter i VPS Investortjenester blir varslet pr. e-post når rapporten er tilgjengelig.

VPS tilbyr elektronisk utsendelse av:

  • Års-, halvårs-, tertial-, kvartals- og ukerapporter
  • Pressemeldinger
  • Innkallelser til generalforsamling
  • Børsprospekter
  • Markedsinformasjon

De som ønsker å få tilsendt rapportene på papir, vil fortsatt ha mulighet til dette. Selskapet vil til enhver tid ha full oversikt over hvor mange aksjonærer som har sagt JA til å motta rapporter elektronisk. Elektroniske rapporter er tilgjengelig for alle bedrifter som benytter VPS Foretakstjenester.