Nominee ID er en tjeneste for selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS.

Identifisering av utenlandske investorer som er registrert på nomineekonti er en stadig økende utfordring for godt IR-arbeid og ulike typer selskapshendelser. Nominee ID er et resultat av et samarbeid mellom VPS og London-baserte Richard Davies Investor Relations (RD:IR). Tjenesten retter seg mot selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS. Partnerskapet er basert på VPS’ kompetanse når det gjelder eierregistre og produktforvaltning i kombinasjon med Richard Davies Investor Relations’ globale kontaktnett og spisskompetente analysemiljø. Tjenesten leveres gjennom den nettbaserte kundeportalen IR InTouch. I tillegg kan du abonnere på IR InTouch sitt CRM-system.

IR InTouch

  • Identifiserer innenlandske og utenlandske aksjonærer
  • Knytter de underliggende eierne til hver enkelt nomineekonto
  • Avdekker sammenhenger mellom underliggende eiere og forvaltere
  • Avdekker investorenes geografiske tilhørighet, investeringsstrategi og type
  • Genererer rapporterer i en brukervennlig kundeportal

IR InTouch CRM

  • Hjelper selskaper i profileringen overfor institusjonelle investorer
  • Gir tilgang til en stor internasjonal investordatabase
  • Gir mulighet for masseutsendelser av e-post til spesifiserte målgrupper
  • Koordinerer investormøter