VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

Ved å registrere aksjene i VPS, ivaretas interessene til både aksjonærene og selskapet på en trygg måte. Vi har automatiske tjenester som forenkler alle praktiske gjøremål i forbindelse med blant annet skatterapportering, utbytte og kommunikasjon med aksjonærene

 

Fordeler for selskapet:

 • Tilgang til daglig oppdatert aksjonæroversikt på web.
 • Mulighet for utsendelse av elektroniske rapporter som finansielle rapporter, pressemeldinger eller annen markedsinformasjon til om ligningsverdi, beholdning og avkastning
 • Gjennomføring av generalforsamling på en enkel, ressursbesparende og profesjonell måte ved bruk av VPS Generalforsamling.
 • VPS kan beregne og distribuere utbytte.
 • Effektive tjenester for innhenting av ny kapital og andre selskapshendelser.
 • VPS foretar all rapportering til Skattedirektoratets Aksjonærregister.
 • VPS sender ut årsoppgave til selskapets aksjonærer med informasjon

 

Fordeler for aksjonærene:

 • Oversikt over egne beholdninger og transaksjoner i VPS Investortjenester
 • Mulighet til enkelt å tegne nye aksjer i emisjoner og videresalg.
 • Online påmelding til generalforsamling.
 • Større mulighet til å bruke aksjene som sikkerhet for lån (pantsettelse).

 

Hvordan bli registrert i VPS?

VPS leverer sine tjenester gjennom registerførere som fungerer som bindeledd mellom VPS og selskapet.  For å kunne registreres i VPS, må selskapet først velge en registerfører.  Videre må vedtektene angi at aksjene skal registreres i VPS (godkjennes av generalforsamlingen). Registreringen kunngjøres i Brønnøysundregistrene.

 

VPS tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater og fondsandeler.