VPS Aksjesparing er markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

Fordeler ved å ha aksjespareprogram for ansatte i bedriften

  • Motivere ansatte til å bli i selskapet over en lengre periode
  • Skape økt lønnsomhet gjennom de ansattes eierinteresse i bedriften
  • Bygge en selskapskultur som fokuserer på eierskap
  • Benytte de ansattes eierskap som ledd i en vinnerstrategi

VPS tilbyr

  • Sikker og automatisk tildeling av aksjer, en eller flere ganger i året
  • Integrasjon med selskapets eierregister
  • Håndtering av innsidere, ansattgrupper og utenlandske ansatte
  • Mulighet for å etablere bonusprogram med bindingstid
  • Skatterapportering
  • Enkel og effektiv administrasjon

Hvordan gjennomføres aksjesparing?

Selskapet tilbyr VPS Aksjesparing via sin kontofører. Dette sikrer at programmet gjennomføres i et fagmiljø som kjenner og ivaretar selskapenes behov i alle deler av prosessen.

Ansatte inviteres til å inngå en avtale med bedriften om å trekke et fast beløp fra lønnen som benyttes til kjøp av aksjer i selskapet. Selskapet administrerer selv aksjekjøpet, mens kontofører tilrettelegger det praktiske. Ansatte slipper å betale kurtasje og nyter godt av den årlige skatterabatten for aksjekjøp i eget selskap. Løsningen gir arbeidsgiveren mulighet til å benytte bindingstid og tildeling av bonusaksjer som et virkemiddel i arbeidsmarkedet.

VPS tilbyr, i samarbeid med kontofører, rådgivning og assistanse for å skreddersy aksjespareprogrammet etter selskapets ønsker.