VPS Foretakstjenester gir deg rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Når du har registrert ditt selskap i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og du kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet.

Vi gir deg VPS Foretakstjenester på to nivåer, Basis eller Profesjonell, avhengig av ditt selskaps informasjonsbehov. Du får automatisk tilgang til VPS Foretakstjenester Basis når du registrerer selskapet i VPS, og du får både dagens aksjonærliste og historiske aksjonærlister.

VPS Foretakstjenester Basis gir deg tilgang til data om selskapets aksjonærer. Investorenes beholdninger og endringer i aksjonærsammensetningen oppdateres daglig. Du kan enkelt ta ut statistikk og informasjon om eierne.

VPS Foretakstjenester Basis gir deg

  • informasjon om de 20 største aksjonærene
  • fleksibel søkefunksjon som gir full oversikt over alle kjøp/salg i inneværende måned og en måned tilbake i tid
  • selvbetjeningsløsning for utsendelse av rapporter
  • kontroll av egen ligningskurs rundt årsskiftet

Ved å oppgradere til VPS Foretakstjenester Profesjonell vil du i tillegg få tilgang til tjenester som er spesielt egnet for deg som jobber med Investor Relations. Tilleggstjenestene forenkler blant annet arbeidet i forbindelse med styremøter og er et godt hjelpemiddel i forbindelse med for års- og kvartalsrapportering.

 

VPS Foretakstjenester Profesjonell gir deg

  • eierregister inntil tre dager tilbake i tid
  • detaljert informasjon og statistikk om eierne av selskapet ditt.
  • oversikt over pågående og historiske selskapshendelser

I VPS Foretakstjenester kan vi også levere historiske data og rapporter tilpasset ditt behov.