VPS’ tjeneste gir aksjeselskapet mulighet til å la aksjonærene velge om de ønsker utbytte i form av penger, aksjer eller en kombinasjon. Løsningen er like god for selskaper med få aksjonærer som for de som har mange.

 

Tjenesten er utviklet for å understøtte bedriftens utbytteprogram. Ved hjelp av løsningen, har aksjeselskapene mulighet til å tilby aksjonærene større valgmulighet i forbindelse med utdeling av utbytte.  VPS Utbytteaksjeprogram har ingen begrensning i forhold til hvor mange utbytter som deles ut per år.  Vi har lagt stor vekt på fleksibilitet, og ved hvert utbytte kan aksjonæren velge om det ønskes utbetaling i form av penger eller aksjer.  Det er også mulighet for å velge en kombinasjon – både penger og aksjer.

 

  • Aksjonærene kan velge å få hele eller deler av utbyttet i aksjer.
  • Standard valg er kontanter. Dette betyr at dersom aksjonæren ikke foretar et aktivt valg, vil aksjonæren få utbyttet utdelt i kontanter.
  • Valg av utbytte i aksjer gjøres på aksjonærnivå, ikke per VPS-konto.

 

Det skal være enklest mulig for aksjonærer å tegne seg elektronisk via selskapets hjemmeside. Aksjonærene foretar elektroniske valg enten via VPS Investortjenester eller VPS Tegningsklient. Link til VPS Tegningsklient kan distribueres via selskapets nettsider mens VPS Investortjenester distribueres via VPS’ hjemmeside eller via kontoførere.

 

VPS Utbytteaksjeprogram støtter

  • elektronisk tegning
  • tildeling og oppgjør av aksjer
  • beregning og utbetaling av utbytte
  • kildeskatt
  • rapportering til aksjonærer
  • rapportering til skattemyndigheter

VPS’ tjeneste gjør at utbytteaksjeprogrammet kan gjennomføres automatisk via VPS-systemer med minst mulig manuell behandling hos selskapets kontofører.