VPS tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler.

Ved å registrere finansielle instrumenter i VPS oppnår utsteder store fordeler og vil få en betydelig enklere hverdag. VPS tilbyr tjenester som gir fordeler både til utsteder og dens investorer. Vi har automatiske tjenester som forenkler alle praktiske gjøremål i forbindelse med blant annet skatterapportering, generalforsamling, utbytte og kommunikasjon med investorene.

 

Tjenester for utstedere

 

Registrering av aksjer i VPS

VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

VPS Issuer Services

VPS Issuer Services gir deg rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Når du har registrert ditt selskap i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og du kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet.

VPS Utbytteaksjeprogram

VPS’ tjeneste gir aksjeselskapet mulighet til å la aksjonærene velge om de ønsker utbytte i form av penger, aksjer eller en kombinasjon. Løsningen er like god for selskaper med få aksjonærer som for de som har mange.

 

Vis alle tjenester for utstedere