Når et selskap har behov for å gjøre endringer knyttet til eierforhold eller kapital, kan dette gjøres ved bruk av VPS´ løsninger for corporate actions.

Det er selskapets kontofører som er ansvarlig for gjennomføring av corporate actions i VPS. VPS bistår kontofører slik at oppdragene gjennomføres på en rask og betryggende måte. Enkelte corporate actions, som for eksempel emisjoner, videresalg og oppkjøp kan også gjennomføres av andre enn selskapets egen kontofører.

Gjennom god kompetanse og unike løsninger sørger VPS for en totalleveranse hvor både overføring av aksjer/obligasjoner og oppgjør for overføringen inngår. Via VPS Foretakstjenester får selskapet oversikt over egne corporate actions.

 

Gjennomføring av corporate actions via VPS medfører mange fordeler for aksjonærene, blant annet:

 • Web-basert løsning for tegning av aksjer
 • Riktig informasjon i form av endringsmeldinger og investormeldinger
 • Enklere tilgang til riktig informasjon for beregning av gevinst/tap ved aksjesalg

 

Eksempler på corporate actions kan være:

 • Utbetaling av utbytte
 • Tilbakebetaling av aksjekapital / Utbetaling fra overkursfond
 • Emisjoner
 • Oppkjøp
 • Fusjoner

VPS har utviklet løsninger for gjennomføring av en rekke corporate actions for aksjer og egenkapitalbevis. Se detaljert oversikt over corporate actions

 

For rentepapirer kan VPS tilby løsninger blant annet for følgende corporate actions:

 • Utbetaling av renter
 • Utbetaling av avdrag, herunder amerikansk put, amerikansk call, europeisk put, europeisk call og Bermuda put
 • Konvertering
 • PIK (Payment in Kind)

 

Ved gjennomføring av corporate actions i VPS underretter VPS berørte investorer i form av elektronisk utsending av endringsmelding, melding via SWIFT eller per post.