Ved å registrere aksjene i VPS oppnår selskapet store fordeler og vil få en betydelig enklere hverdag. VPS tilbyr tjenester som gir fordeler både til selskapet og dets eiere. Vi har automatiske tjenester som forenkler alle praktiske gjøremål i forbindelse med blant annet skatterapportering, generalforsamling, utbytte og kommunikasjon med aksjonærene.

Selskapet vil få tilgang til VPS Issuer Services når aksjene er registret. I VPS Issuer Services får selskapet full innsikt i egne verdipapirer og rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Du kan logge inn til VPS Issuer Services her eller via din kontoførers hjemmeside.  Les mer om fordelene ved å registrere selskapets aksjer .

 

Det er enkelt å registrere selskapet i VPS:

  1. Velg en kontofører
  2. Vedtektene må angi at aksjene skal registreres i et verdipapirregister med mindre selskapet er et ASA
  3. Godkjenning fra generalforsamlingen
  4. Kunngjøring i Brønnøysundregistrene

For å registrere selskapets aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i VPS kreves det at selskapet har en kontofører. Kontofører fungerer som bindeleddet mellom selskapene og VPS. Hvis du ikke allerede har en kontofører, finner du oversikt over kontoførere registrert i VPS her.