VPS forenkler rapportering til Skattedirektoratets aksjonærregister både for selskapet og dets aksjonærer.

Alle norske allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper plikter fra 2004 å levere opplysninger til Skattedirektoratets aksjonærregister. VPS foretar så all nødvendig rapportering på vegne av VPS-registrerte selskap til Skattedirektoratet. Aksjonærene får deretter oppgave til bruk i selvangivelsen fra Aksjonærregisteret basert på disse opplysningene.

Dette betyr en betydelig forenkling for VPS-registrerte selskap i motsetning til ikke registrerte selskap som selv må oppdatere eieroversikter, beregne og utbetale utbytte samt foreta all rapportering til myndighetene. Samtidig yter selskapet bedre service overfor aksjonærene ved å være VPS-registrert.