VPS deltar i utviklingen av blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse

VPS er en av fire verdipapirsentraler som i samarbeid med Deutsche Börse skal utvikle en prototype blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse.

VPS og Clearstream signerte i 2014 en intensjonsavtale med sikte på å utvikle nye collateral management tjenester for Norge. Intensjonsavtalen ga oss også mulighet til å delta som associated member(assosiert medlem) i Liquidity Alliance som ble etablert i 2013. Liquidity Alliance er en sammenslutning av infrastrukturer som benytter Clearstreams Global Liquidity Hub, og har som mål å skape en bærekraftig, grensekryssende bransjetilnærming for å adressere nåværende og kommende regulatoriske og operasjonelle krav knyttet til likviditetsstyring og collateral management.

I forbindelse med oppstart av utviklingen av en blockchainløsning, sendte VPS og de 3 andre verdipapirsentralene den 18. januar 2017 ut en pressemelding til markedet med detaljer om prosjektet.

Press Release from Liquidity Alliance 18 January 2017 (pdf, 171 KB)

 

Liquidity Alliance logo