VPS endrer postboksadresse fra 1. desember 2016

Posten Norge har besluttet å endre vår postboksadresse fra og med 1. desember 2016. Etter denne datoen vil vår postadresse være som følger:

Verdipapirsentralen ASA
Postboks 1174 Sentrum
0107 Oslo

 

Posten vil, kun i noen uker etter at den nye adressen tas i bruk, videresende post adressert til den gamle adressen. Vi ber derfor alle våre forbindelser om å endre vår adresse i sine registre med virkning fra 1. desember 2016.

Det er ingen endringer i vår besøksadresse.