Tjenesten VPS Issuer Services utvides med flere selskapshendelser samt mer informasjon om selskapene

Sommeren 2018 har vært produktiv og VPS har nå utvidet VPS Issuer Services med en fersk liste over ny funksjonalitet. Prosjektet har hele tiden siktet på å minst erstatte VPS Foretakstjenester ila 2018. Men med funksjonaliteten vi nå lanserer, basert på tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i prosjektet (pilot utstedere samt kontoførere), har vi også utvidet tjenesten ytterligere. Disse forklares nærmere under.

Ved å lansere funksjonaliteten under 29. august 2018, er prosjektet fremdeles i rute og tjenesten VPS Foretakstjenester vil bli erstattet innen utgangen av 2018 iht prosjektplan.

Lanserte tjenester 29. august 2018:

 • Selskapshendelser (Corporate Actions)
 • Bytte av ISIN
 • Endring av pålydende
 • VPS registrerte selskap med flere ISIN får nå oversikt over sine ISIN som har status; «Ut av VPS» ifm utkonvertering etc.
 • Emisjon
 • Rettet emisjon
 • Nye kolonner
  • Beholdning
  • Utbetalt
  • Kildeskatt
 • Mulighet for registrering av kontaktpersoner
 • Eierregister
  • Ny kolonne som beskriver aksjonærens foretrukne form for kontakt (e-post eller post).

Til informajson. Selskapshendelsene (Corporate Actions) som er listet opp over er under arbeid, og vi ber bruker utvise nøysomhet i konsumering av data fra år 2005 eller tidligere.

Gjennom høsten vil VPS lansere de siste tjenestene som nå finnes i VPS Foretakstjenester, og dermed kunne skru av gammel tjeneste. Bruker vil da kunne benytte eksisterende samt ny funksjonalitet i et nytt, brukervennlig og moderne grensesnitt.