Du er her: Forside

 
VPS - Verdipapirsentralen i Norge
     

Fornyelse av VPS Investortjenester

Fornyelse av VPS Investortjenester

VPS Investortjenester blir gradvis fornyet i 2014 og nye skjermbilder var tilgjengelige fra 11. juni. Den nye versjonen av VPS Investortjenester gir en helt ny brukeropplevelse med bedre grafiske fremstillinger, avkastningsberegninger, tilpasning til ulike skjermflater og mer historikk. I tillegg får du tilgang til mer markedsdata enn tidligere.

 

CPSS-IOSCO Prinsippene

CPSS-IOSCO Prinsippene

VPS har gjennomført en selvevaluering av virksomheten i forhold til CPSS-IOSCO Prinsippene.  I rapporten konstateres det at VPS har en god oppfyllelsesgrad.

     

Innføring av T+2

Innføring av T+2

I dag gjøres handel på Oslo Børs opp på T+3. Det vil si at partene som har utført en handel får levert henholdsvis verdipapirer eller penger tre dager etter at handelen er gjennomført. Unntaket er sertifikater med spotoppgjør som allerede gjøres opp på T+2.

 

Ny sentral motpart (CCP) i det norske markedet

Ny sentral motpart (CCP) i det norske markedet

Aksjer og ETF-er som handles på Oslo Børs og Oslo Axess kan nå cleares gjennom LCH.Clearnet (LCH) og gjøres opp i VPS. Fra onsdag 19. mars 2014 åpnes det for å bruke to CCPer i det norske markedet. LCH starter nå som sentral motpart i tillegg til Oslo Clearing. Oslo Clearing introduserte clearing av aksjer i det norske markedet i 2010. 

     

Clearstream og VPS etablerer samarbeid om en mulig collateral management løsning for det norske markedet

Clearstream og VPS etablerer samarbeid om en mulig collateral management løsning for det norske markedet

VPS vil se nærmere på muligheten for å benytte Clearstreams Liquidity Hub GO (Global Outsourcing) tjeneste i det norske markedet. En «white-labelling» løsning vil gjøre det mulig for VPS å tilby sofistikerte collateral management tjenester for verdipapirer registrert i VPS. Norge er det første av de skandinaviske markedene til å utnytte Clearstreams globale collateral management tjenester.

 

Registrering av aksjer i VPS

Aksjebrev

VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

Les mer om registrering av aksjer i VPS

     

Automatisk låneordning

Automatisk låneordning

Den automatiske låneordningen er et instrument for å sikre levering ved falte handler i verdipapiroppgjøret.

 

VPS Egenhandel

VPS Egenhandel

VPS Egenhandel er en tjeneste for oppfølging av ansattes, tillitsvalgtes og nærståendes egenhandel.

     

Nøkkeltall

VPS Oppgjør 01.09.2014
Oppgjørsgrad: 96,52
Antall oppgjorte transaksjoner: 44.837
Verdi av oppgjorte transaksjoner (milliarder NOK): 101
Forklaring til nøkkeltallene 

Er du privat investor?

Har du spørsmål om din VPS-konto eller meldingene som er sendt fra VPS? Her finner du nyttig informasjon

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester gir investorer full oversikt over sine VPS-registrerte verdipapirer.

Innlogging til VPS Investortjenester

VPS Foretakstjenester

Her får VPS-registrerte selskaper tilgang til eierregister og annen selskapsinformasjon.

Innlogging til VPS Foretakstjenester