Vi vil gjerne dele våre nyheter med deg og gi nyttig informasjon om det som skjer i markedet, i VPS sin daglige virksomhet og om framdriften i det fornyelsesarbeidet som VPS er i gang med. Vi sender nyhetsbrev med jevne mellomrom fremover, og du finner alle nyhetsbrevene i listen nedenfor. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra VPS, vennligst send oss en e-post med din e-postadresse til web@vps.no.

VPS Nyhetsbrev februar 2017

VPS Nyhetsbrev november 2016

VPS Nyhetsbrev september 2016

VPS Nyhetsbrev mai 2016

VPS Nyhetsbrev oktober 2015

VPS Nyhetsbrev august 2015

VPS Nyhetsbrev april 2015

VPS Nyhetsbrev januar 2015