Vi vil gjerne dele våre nyheter med deg og gi nyttig informasjon om det som skjer i markedet, i VPS sin daglige virksomhet og om framdriften i det fornyelsesarbeidet som VPS er i gang med. Vi sender nyhetsbrev med jevne mellomrom fremover, og du finner alle nyhetsbrevene i listen nedenfor. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra VPS, vennligst send oss en e-post med din e-postadresse til web@vps.no.

VPS Nyhetsbrev november 2016

VPS Nyhetsbrev september 2016

VPS Nyhetsbrev mai 2016

VPS Nyhetsbrev oktober 2015

VPS Nyhetsbrev august 2015

VPS Nyhetsbrev april 2015

VPS Nyhetsbrev januar 2015