Du er her: Forside > Kontofører > Kontofører investor > Produkter > VPS Investortjenester

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester gir dine kunder en full oversikt over sine verdipapirer. Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester.

Tjenesten består av en grunnpakke som inneholder de basisfunksjonene sluttkundene trenger for å få god oversikt over beholdninger, transaksjoner og meldinger fra VPS.  I tillegg til basistjenestene finnes et sett med tilleggstjenester som kontofører kan velge å tilby sine kunder.

 

Basistjenester

Alle kunder har tilgang til følgende tjenester uavhengig av hvilken kontofører de benytter:

Beholdningsoversikt gir investor oversikt over sine fondsandeler, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Man kan se på en og en konto eller alle under ett. I oversikten kan man også finne beregnet gevinst eller tap på hver enkelt beholdning. Det er mulig å søke på beholdninger tilbake i tid.

Transaksjonsoversikten viser investorens transaksjoner. En transaksjon vises i oversikten straks den er registrert.

Postkassen fungerer som et elektronisk arkiv. Her finnes alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.  

Oversikt over Konto- og personopplysninger viser detaljer om personlige opplysninger på VPS-konti som bl.a. adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer oge-postadresse.

 

Tilleggstjenester

Kontofører kan velge å tilby følgende tilleggstjenester: 

Fondshandel gir kundene mulighet til å handle fond og etablere spareavtaler, uttaksavtaler og bytteavtaler.

I Overførsel kan kunden selv flytte aksjer og fond mellom sine egne VPS-konti.

Via E-posttjeneste har man mulighet til å sende beholdningsoversikt direkte fra VPS Investortjenester til sin e-postadresse.

Detaljer om alle VPS-registrerte verdipapirer finnes i Verdipapirinformasjon.

Det gis mulighet til å legge inn verdipapirer som ikke er registrert i VPS ved hjelp av funksjonen Egenregistrerte papirer. Dette kan være aktuelt i forbindelse med utenlandske verdipapirer.

Dersom en bedrift tilbyr VPS Aksjesparing for ansatte vil den ansatte kunne følge sparingen sin i VPS Investortjenester.

Utvidet innsyn gir investoren mulighet til å se beholdning og transaksjonsoversikt på VPS-konti som disponeres, som f.eks. barns konti. 

 

Selskapstjenester

Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester.

Deltakelse i Emisjoner.

Generalforsamling gir informasjon om generalforsamlinger i selskaper investoren er aksjonær i. Man får mulighet for påmelding eller å avgi stemmefullmakt.

Foretakshendelser (Corporate actions) gir informasjon om hvilke foretakshendelser som er foretatt i investorens verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner og fisjoner.

 

Stylesheet (grafisk profil)

VPS Investortjenester kan tilpasses slik at den passer med din organisasjons øvrige design.

 

Kontakt VPS

Sentralbord:   22 63 53 00
Kundeservice:   22 63 51 00
E-post:   kunde@vps.no

Utskriftsvennlig produktark